× Nagylemezek 12" Maxik 7" Kislemezek Előadók A-Z
Kapcsolat Információk
×

A kosár:
jelenleg üres

Belépés Regisztráció
» Információk » Általános Szerződési Feltételek

Általános szerződési feltételek

A szerződő felek:
1. Gál Erika egyéni vállalkozó


Nyilvántartási szám: 31418691
Adószám: 66067218-1-42
Számlaszám: (OTP) 11715021-21452622-00000000
Székhelye: 1156 Budapest, Páskomliget u. 54. (továbbiakban Eladó)

2. A bakelitlemez-shop.hu webáruházban terméket rendelő. Az adó jogszabályok változása miatt, a szerződés 2022. szeptember 1-től kizárólag magyarországi természetes személyekre vonatkozik. (továbbiakban Vásárló, vagy Ügyfél).

1. Általános jellemzők:

A szerződés területi hatálya Magyarország.
A szerződés nyelve magyar.
A feltüntetett árak minden esetben egység árak, (1 db termékre vonatkoznak) a házhozszállítás költségét nem, de forgalmi adót (AAM 0%) tartalmaznak.
A honlapon folytatott tevékenység: A webáruház használt hanglemezek forgalmazásával foglalkozik.
A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetőek meg.
Szállítási határidő és költségek: A szállítás a megrendelt termékek értékének átutalása után, 1-5 napon belül megtörténik. Kivétel ez alol amennyiben szabadság, betegállomány miatt nem vagyok elérhető, de erről a Kapcsolat oldalon mindenesetben tájékoztatásr írok ki. A webáruházban alkalmazott aktuális szállítási módokról és költségekről a weboldal ezen oldalán tájékozódhat:
bakelitlemez-shop.hu/SzallitasiInformaciok ...


2. Regisztráció:

A Webáruházban való vásárlás feltétele a regisztráció. A megrendelés leadásával a megrendelő egyidejűleg az általános szerződési feltételeket, a szerződés 6. pontjában részletezett Cookie-k kezelését is elfogadja.
Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.
Az Eladó a jelen Szerződés feltételeit egyoldalúan módosíthatja, amely módosítások ezen szerződés új verziójának közzétételétől lépnek hatályba. A közzététel a bakelitlemez-shop Webáruház internetes felületen jelenik meg. Ha a megrendelő az Eladó Webáruházának szolgáltatásait továbbra is igénybe veszi, az a módosítás elfogadásának minősül.
A Vásárlási Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg az Eladó a szolgáltatást biztosítja.

A Webshop regisztráció során a Vásárló adatai megadása után hozzáférést kap a Webáruház üzleti oldalaihoz. A regisztráció adatait a rendszer rögzíti, a Vásárlónak újabb megrendeléshez már csak felhasználónevét és jelszavát kell megadnia. Az Eladó jogosult visszautasítani minden olyan regisztrációs igényt, amelyben a felhasználó valótlan vagy hiányos adatokat ad meg, illetve amennyiben a regisztráció célja nem a Webáruház rendeltetésszerű és jóhiszemű használata. Az Eladó jogosult a regisztrációt törölni amennyiben a webáruház használata során a regisztrált felhasználó részéről visszaélést illetve bármely jogellenes magatartást észlel vagy a regisztrációt követően nem valósult meg semmilyen, adattárolást indokló esemény. Ezen adatokat az Eladó jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben átadhatja a hatóságok részére.
Vállalkozásomnak online számlázási kötelezettsége van, 2021 januárjától magánszemélyek esetében is. Ezért csak olyan regisztrációt tudok elfogadni, melyben a számlázási név, cím is kitöltött. Értelmezhetetlen, nyilvánvalóan hamis számlázási adatok megadása esetén a megrendelést sajnos nem tudom teljesíteni! A megadott adatok valóságtartalma, a regisztráló felelősége.


3. Megrendelés

Megrendelni csak azon lemezeket tudja, melyeket a kosarába tesz. A lemezek a kosárba tevés után csak néhány óráig maradnak foglalásban! A kosár aktuális tartalmának megtekintéséhez kattintson a Kosár feliratra, az oldal jobb felső sarkában. Itt tudja kiválasztani a szállítás módját, illetve véglegesíteni a megrendelését.
Az online megrendelést csak akkor tekinthető élő szerződésnek, ha a telefonos, vagy írásos egyeztetést követően is mindkét fél megerősíti a rendelési és visszaigazolási szándékát. Ez a megrendelés után történik, és nem vonatkozik az automatikus válaszlevélre, mely csak arra hivatott, hogy emlékeztetőt küldjön önnek. Ha technikai okok miatt, ha vélelenűl két vásárló is ugyanazon terméket rendeli meg, úgy az elsőként beérkezett megrendelés, Megrendelőjének tudom csak bizosítani az adott lemezt. A második Megrendelőt ilyenkor tájékoztatom, és felajánlok egy hasonlót.


4. A Vásárló jogai és kötelezettségei

A megrendelés feltétele, hogy a felhasználó a jelen üzleti szabályzatot elfogadja, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismerje el. A megrendelőnek 14 napig jogában áll a megrendelt terméket az Eladó részére hiánytalanul visszaküldeni. A Távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet értelmében a visszaküldés költségei a megrendelőt terhelik. Az Eladó köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 14 napon belül visszajuttatni a vásárlónak. Az elállásra nyitva álló 14 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a vásárló a csomagot átvette.

A szavatossági és jótállási jogokra vonatkozó szabályok az internetes vásárlásra éppúgy érvényesek, mint a hagyományos kereskedelemben, de a A hanglemezek természetüktől fogva, normál használat és tárolás esetén elromlani nem tudnak. A lemezeken és a borítón, maguktól további karcok, hibák nem jelenhetnek meg.
Ezért a megrendelés elküldésével a Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelés átvételétől számított 1-2 héten belül ellenőrzni az átvett lemezeket, és haladéktalanul jelzi, ha a megjelölteken felül bármilyen hibát észlel!

A Megrendelő elfogadja, hogy amennyiben 1-2 héten belül nem jelez vissza az Eladónak, úgy a későbbi garanciális ügyintézés során ilyen jellegű hibákra (karc, görbeség, kopás, folt, és a borító különböző sérülései) nem hivatkozhat, mert ezek csak a nem rendeltetésszerű használatnak köszönhetően keletkezhetnek.

A megrendelő által megadott jelszó titokban tartása a megrendelő felelősége.

A Vásárló a megrendelés elküldésével fizetési kötelezettséget vállal, 1 hetes fizetési határídővel. Amennyiben a megrendelt lemezek árát, a határídőn belül nem utalja át, vagy személyes átvétel választása után, 2 héten belül a termékért nem jelentkezik, el fogadja, hogy az Eladó a rendelését törölheti, a benne szereplő tételeket, pedig visszateheti a webáruház kínálatába.


5. Megrendelés módosítása, törlése

A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a Vásárló elektronikus levelezési címen teheti meg. Felhívom a figyelmét, hogy az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy a megrendelés adatainak hitelességének vizsgálata után esetlegesen elálljon a rendelés teljesítésétől! A megrendelések abban az esetben is törlésre kerülnek, amennyiben a Vásárló személyes átvétel választasa után 2 héten belül nem jelentkezik, vagy Eladó időpont egyeztetési szándékú megkeresésére nem reagál.


6. Adatvédelem és Cookie -k kezelése

A webáruház adatkezeléséről itt tájékozódhat, lehetősége van az aktulás részletes Adatvédelmi nyilatkozat letöltésére is: bakelitlemez-shop.hu/AdatvedelmiInformaciok ... A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet az ügyfél számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra, és csak statisztikai, illetve működési célból jön létre. (pl. utolsó látogatás ideje, kosárba tett tételek átmeneti rögzítése a megrendelés elküldéséig stb). A kosár és a bejelentkezés igénybevételéhez ezen fájlok engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi használatukat, letilthatja a böngészője beállításaiban, de ez esetben webáruházunkat csak böngészni fogja tudni, regisztrálni, illetve rendelést leadni nem. A részletesebb Cookie kezelési információk, megtalálhatók a letölthető Adatvédelmi nyilatkozat utolsó fejezetében. Adatvédelmi nyilatkozat letöltése ...


7. Garancia és szavatossági jogérvényesítési lehetőségek


A gondos előzetes minőség ellenőrzésemnek köszönhetően, bízom benne, hogy nem fog ilyen előfordulni, de ha mégis minőségi problémája lenne, kérem először forduljon hozzám bármely elérhetőségemen. A webáruház garancia kezeléséről itt tájékozódhat: bakelitlemez-shop.hu/Garancia ... Ha véletlenül mégsem tudnánk megegyezni semmilyen kárpótlásban, úgy az alábbi lehetőségei vannak a jogérvényesítésre:
Az EU Bizottság az online viták rendezésére internetes platformot (ún. "ODR platform") hozott létre. Az online vitarendezési platform kiindulópontként szolgál az online kereskedelemből és szolgáltatásokból adódó, szerződéses kötelezettségeket érintő viták bíróságon kívüli rendezéséhez. Az online vitarendezési platform ezen a webcímen érhető el: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ...

2020. március 1-től a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII.2.) Korm.rendelet 2. paragrafusában foglaltak szerint a Kormány általános fogyasztóvédelmi hatóságként a Kormányhivatalt jelöli ki. A fogyasztók a jelenleg hatályos jogszabályok alapján panaszukkal az illetékes kormányhivatalokhoz fordulhatnak, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz. Az egyes kormányhivatalok és azon belül a fogyasztóvédelmi feladatot ellátó szervezeti egység elérhetőségei a http://www.kormanyhivatal.hu/hu oldalon találhatóak.

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Vevő eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél (1997. évi CLV. törvény 28.§). A békéltető testület illetékességi területe a testületet működtető kamara szerinti megyére (fővárosra) terjed ki. (1997. évi CLV. törvény 20.§ (5) bekezdés). Eladót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles válasziratát megküldeni a békéltető testület számára. A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével Eladó a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben Eladó székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, Eladó együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. A Budapesti Békéltető Testület címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu Fax: 06 (1) 488 21 86, Telefon: 06 (1) 488 21 31, Web: https://bekeltet.bkik.hu/További információk

- Elérhetőségeink


- Szállítási és fizetési információk


- Garancia kezelés


- Céginformáció


- Vásárlási tájékoztató


- Adatvédelmi nyilatkozat